Naročite knjige

Arhiv revije

SEDAJ JE MOGOČE BREZPLAČNO PREBIRATI CELOTEN ARHIV REVIJE VRHUNSKI DOSEŽEK, KI JE IZHAJALA V LETIH 1996-2016. GRADIVA ZA REVIJO SO BILA IZBRANA TAKO, DA BODO ŠE DOLGO UPORABNA. VRHUNSKE IN REKREATIVNE ŠPORTNIKE, TRENERJE, UČITELJE, ŠPORTNE ZDRAVNIKE IN TERAPEVTE TER PREHRANSKE STROKOVNJAKE VABIM, DA SI Z GRADIVI REVIJE POMAGAJO NA
POTI K ODLIČNOSTI. HRANE ZA RAZMIŠLJANJE IN TUDI UKREPANJE JE DOVOLJ, 129 ŠTEVILK PRINAŠA OKROG 4000 STRANI BRANJA.


Janez Penca

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016